No. 487- 489, Wuxing Road, Xiangbei Industrial Park, Xiang'an District, Xiamen, China

khi ngày mai quay lại hôm nay, hôm qua, và một ngày nào đó không còn nữa quan trọng trong trí nhớ của bạn, chúng tôi đột nhiên nhận ra rằng chúng tôi đang bị đẩy về phía trước  theo thời gian.đây không phải là một chuyến tàu mà bạn vẫn có thể cảm nhận khi  một chuyến tàu khác đi. Đó là sự thật mà chúng tôi đã trưởng thành và chúng tôi trở nên khác biệt. khi ngày mai quay về hôm nay, hôm qua, và một ngày nào đó mà không quan trọng hơn trong trí nhớ của bạn, chúng tôi đột nhiên nhận ra rằng chúng ta đẩy theo thời gian.đây không phải là một chuyến tàu lửa mà bạn vẫn có thể cảm nhận về phía trước khi một chuyến tàu khác đi theo.it là sự thật mà chúng tôi đã lớn lên và chúng ta trở nên khác biệt.
đăng ký

đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để nhận tin tức quan trọng, cung cấp tuyệt vời & amp; bên trong muỗng:

liên hệ với chúng tôi bây giờ