No. 487- 489, Wuxing Road, Xiangbei Industrial Park, Xiang'an District, Xiamen, China

Bắt đầu làm việc trong năm mới với sự may mắn và thịnh vượng

2018-04-19 15:56:17

Vào ngày 24 tháng 2 năm 2018, Chúng tôi đã hoàn thành kỳ nghỉ lễ hội mùa xuân và bắt đầu làm việc trong năm mới với sự may mắn và thịnh vượng. Đây là ngày thứ 9 của tháng đầu tiên âm lịch Trung Quốc. Đó là ngày mà chúng tôi thờ phượng TianGong Thiên Chúa với nhau ở Trung Quốc. Vào buổi sáng, chúng tôi chuẩn bị lễ cúng tế. Chúng ta tôn thờ Thiên Chúa Thiên Chúa với một trái tim đạo đức. Chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình vào năm 2018, chúc may mắn trong mọi mùa, và kinh doanh và hợp tác tốt hơn trong bạn và chúng tôi.

Worship Heavenly GodWorship Heavenly GodWorship Heavenly GodWorship Heavenly GodWorship Heavenly God

đăng ký

đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để nhận tin tức quan trọng, cung cấp tuyệt vời & amp; bên trong muỗng:

liên hệ với chúng tôi bây giờ