No. 487- 489, Wuxing Road, Xiangbei Industrial Park, Xiang'an District, Xiamen, China

Bắt đầu hợp tác với HOBBS

2018-06-23 17:01:08

Tin tốt lành, sau một chuỗi hầu như không làm việc từ báo giá để lấy mẫu, cuối cùng chúng tôi cũng đã nhận được sự chấp nhận của HOBBS để sản xuất sự ủng hộ của họ, bao gồm treo cánh tay, treo treo, giá trưng bày, đứng giữa sàn vv.

Lệnh thử đầu tiên là $ 100,000, chân thành mong muốn hoàn thành đơn đặt hàng hoàn hảo và nhận được đơn hàng lặp lại lớn hơn và lớn hơn trong tương lai gần.

đăng ký

đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để nhận tin tức quan trọng, cung cấp tuyệt vời & amp; bên trong muỗng:

liên hệ với chúng tôi bây giờ